REGISTRACE

Prvním krokem pro přístup k portálu správy nemovitostí je registrace, která slouží k ověření uživatele a vytvoření nového uživatelského jména a hesla. Pro provedení registrace potřebujete přístup do své e-mailové schránky, která byla zadána jako kontaktní pro potřeby správy nemovitosti, kam Vám pošleme verifikační e-mail.

Registrací do portálu DOOR prohlašujete a zároveň potvrzujete, že jste vlastníkem bytové jednotky nebo členem bytového družstva nebo oprávněným uživatelem jednotky (např. nájemcem). V případě, že nejste vlastníkem jednotky nebo členem družstva nebo oprávněným uživatelem jednotky, Vás prosíme, abyste stránky opustili. V případě, že provedete registraci i přesto, že nejste vlastníkem ani členem družstva ani oprávněným uživatelem jednotky, bude jakákoliv škoda, která by tak vznikla vlastníku jednotky nebo provozovateli tohoto portálu, vymáhána po Vás.

PODMÍNKY A PRAVIDLA REGISTRACE

Beru na vědomí, že v rámci portálu DOOR jsou zpracovány osobní údaje, které jsou zpracovávány provozovatelem pro společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo, jehož jsem členem, nebo pro vlastníka budovy, ve kterém jsem nájemcem, a to na základě ustanovení §§ 1177, 1178, 2270 a 2272 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ustanovení §580-583 zákona č.90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění a § 12 zákona č.67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění, kdy se jedná o zpracování z důvodu splnění zákonné povinnosti.

Zároveň souhlasím s tím, aby byly zpracovány mé osobní údaje v rozsahu má e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení a další údaje, které jsem dobrovolně poskytnul, a to pouze za účelem případného kontaktu ve vztahu ke správě jednotky, kterou užívám a ve vztahu k osobě odpovědné za správu domu, ve kterém se jednotka, kterou užívám, nachází a poskytnutí informací souvisejících s vlastnictvím nebo užíváním jednotky.

Beru na vědomí, že správce ani zpracovatel není oprávněn mé osobní údaje předat dál bez mého souhlasu, s výjimkou plnění zákonem uložených povinností.

Mé osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, po kterou budu uživatelem jednotky nebo po dobu, po kterou provozovatel bude poskytovat osobě odpovědné za správu domu a pozemku své služby.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou mého uživatelského profilu v systému DOOR, zasláním emailu nebo dopisu.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat výmaz těchto osobních údajů, u těch údajů, které jsou zpracovány na základě souhlasu;
  • požadovat informaci, jaké mé osobní údaje správce zpracovává;
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů;
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů, u těch údajů, které jsou zpracovány na základě souhlasu;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.